Woensdag 8 mei: Tijd van toen

Voor kinderen is het belangrijk te weten hoe het vroeger was.
In het 4de leerjaar komt dit aan bod in het lessenpakket. Als afsluiter van dit project organiseren de kinderen een tentoonstelling met allerlei voorwerpen uit de tijd van toen…
Alle grootouders zijn welkom om de tentoonstelling te bezoeken en even terug te denken aan de tijd van toen…