Beleidsplan ‘Voel-je-goed-in-je-vel-beleidsplan’

Pesten is voor onze school een aandachtspunt tijdens het ganse schooljaar.
We maken van deze week gebruik om onze kinderen er nog eens extra aan te herinneren wat zij kunnen ondernemen als ze het slachtoffer zijn van pestgedrag. We goten al deze stappen in ons Voel-je-goed-in-je-vel-beleidsplan.

Met deze link ‘Voel-je-goed-in-je-vel-beleidsplan’ kan je het plan bekijken.