Ons opvoedingsproject

Uw keuze voor onze school

Voor de vorming van uw kind, uw dierbaarste bezit, kies je als ouder voor een goede school. Deze school staat voor de uitdaging om jongeren te helpen opgroeien tot fijne, jonge mensen met een eigen persoonlijkheid, met een evenwichtig geloofs-, verstands- en gevoelsleven. Allen die met onderwijs begaan zijn, werken daaraan mee.
Belangrijkste doelen van ons opvoedingsproject

  1. Zorg voor kwaliteitsonderwijs en -opvoeding: maximale ontplooiingskansen voor elk kind.
  2. In onze school hebben we respect en aandacht voor elk kind. Ieder kind is uniek. De school respecteert en aanvaardt dit.
  3. Aandacht hebben voor de christelijke beleving en zingeving. De leerkracht tracht de christelijke visie in de godsdienstlessen, maar ook in andere lesactiviteiten, aan te brengen. Zij/hij tracht de kinderen waarden zoals liefde, eerlijkheid, trouw, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid bij te brengen.
  4. Wij opteren voor een dynamische school met degelijke structuren en aandacht voor deskundigheid. Dit betekent dat we voortdurend streven naar de verdere uitbouw en verbetering van onze schoolwerking.
  5. Wij zijn een hechte school- en klasgemeenschap waar elk kind en elke leerkracht zich thuisvoelt en waar de ouder steeds welkom is. We zijn een échte dorpsschool.