Vrije dagen en belangrijke data

Vrije dagen schooljaar 2020-2021

Eerste trimester
Start op dinsdag 1 september 2020  
Pedagogisch studiedag: woensdag 30 september 2020 – kinderen zijn thuis
Facultatieve verlofdag: maandag 5 oktober 2020
Herfstvakantie: van maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020
Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020
Pedagogische studiedag: woensdag 2 december 2020 – kinderen zijn thuis
Kerstvakantie van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

Tweede trimester
Start op maandag 4 januari 2021
Krokusvakantie van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021
Paasvakantie van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021

Derde trimester
Start op maandag 19 april 2021
Feest van de arbeid: zaterdag 1 mei 2021
Facultatieve verlofdag: maandag 3 mei 2021
Hemelvaart: van donderdag 13 mei 2021 tot en met zondag 16 mei 2021
Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021
Pedagogische studiedag: woensdag 9 juni 2021 – kinderen zijn thuis
Laatste schooldag: woensdag 30 juni 2021

Belangrijke data
Ruimteklas (6de leerjaar): 16 september 2020 tot en met 18 september 2020
Heilig Vormsel (1ste secundair): zondag 27 september 2020
Eerste communie (2de leerjaar): zondag 4 oktober 2020
Zeeklas (4de leerjaar): 28 april 2021 tot en met 30 april 2021
Eerste communie (1ste leerjaar): zondag 9 mei 2021
Heilig Vormsel (6de leerjaar): zondag 16 mei 2021
Zeeklas (5de leerjaar): van 17 mei 2021 tot en met 19 mei 2021