Vrije dagen en belangrijke data

Vrije dagen schooljaar 2023-2024

Eerste trimester
Start op vrijdag 1 september 2023  
Pedagogisch studiedag: vrijdag 29 september 2023 – kinderen zijn thuis
Facultatieve verlofdag: maandag 2 oktober 2023
Herfstvakantie: van maandag 30 oktober 2023 tot en met zondag 5 november 2023
Wapenstilstand: zaterdag 11 november 2023
Pedagogische studiedag: woensdag 22 november 2023 – kinderen zijn thuis
Kerstvakantie: van maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024

Tweede trimester
Start op maandag 8 januari 2024
Pedagogische studiedag: woensdag 24 januari 2024 – kinderen zijn thuis
Krokusvakantie van maandag 12 februari 2024 tot en met zondag 18 februari 2024
Facultatieve verlofdag: vrijdag 8 maart 2024
Paasvakantie: van maandag 1 april 2024 tot en met zondag 14 april 2024

Derde trimester
Start op maandag 15 april 2024
Feest van de arbeid: woensdag 1 mei 2024
Hemelvaart: van donderdag 9 mei 2024 tot en met zondag 12 mei 2024
Pinkstermaandag: maandag 20 mei 2024
Pedagogische studiedag: woensdag 5 juni 2024
Laatste schooldag: vrijdag 28 juni 2024 – school eindigt om 11.50 uur

Belangrijke data
Ruimteklas (6de leerjaar): woensdag 20 september 2023 tot en met vrijdag 22 september 2023
Zeeklas (4de leerjaar): woensdag 24 april 2024 tot en met vrijdag 26 april 2024
Eerste communie: zondag 28 april 2024
Heilig Vormsel: zondag 12 mei 2024 (onder voorbehoud)