Vrije dagen en belangrijke data

Vrije dagen schooljaar 2021-2022

Eerste trimester
Start op woensdag 1 september 2021  
Pedagogisch studiedag: woensdag 29 september 2021 – kinderen zijn thuis
Herfstvakantie: van maandag 1 november 2021 tot en met zondag 7 november 2021
Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021
Facultatieve verlofdag: vrijdag 12 november 2021
Pedagogische studiedag: woensdag 24 november 2021 – kinderen zijn thuis
Extra halve dag: vrijdagnamiddag 24 december 2021 – school eindigt om 11.50 uur
Kerstvakantie: van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022

Tweede trimester
Start op maandag 10 januari 2022
Pedagogische studiedag: woensdag 2 februari 2022 – kinderen zijn thuis
Krokusvakantie van maandag 28 februari 2022 tot en met zondag 6 maart 2022
Paasvakantie: van maandag 4 april 2022 tot en met maandag 18 april 2022

Derde trimester
Start op dinsdag 19 april 2022
Feest van de arbeid: zondag 1 mei 2022
Facultatieve verlofdag: maandag 2 mei 2022
Hemelvaart: van donderdag 26 mei 2022 tot en met zondag 29 mei 2022
Pinkstermaandag: maandag 6 juni 2022

Laatste schooldag: donderdag 30 juni 2022 – school eindigt om 11.50 uur

Belangrijke data
Heilig Vormsel (1ste secundair): zondag 19 september 2021
Ruimteklas (6de leerjaar): 22 september 2021 tot en met 24 september 2021
Eerste communie (2de leerjaar): zondag 26 september 2021
Eerste communie (1ste leerjaar): zondag 8 mei 2022
Heilig Vormsel (6de leerjaar): weekend 28/29 mei 2022 (onder voorbehoud)
Zeeklas (4de en 5de leerjaar): 8 juni 2022 tot en met 10 juni 2022