Vrije dagen en belangrijke data

Vrije dagen schooljaar 2022-2023

Eerste trimester
Start op donderdag 1 september 2022  
Pedagogisch studiedag: vrijdag 7 oktober 2022 – kinderen zijn thuis
Facultatieve verlofdag: maandag 10 oktober 2022
Herfstvakantie: van maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022
Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022
Pedagogische studiedag: woensdag 23 november 2022 – kinderen zijn thuis
Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023

Tweede trimester
Start op maandag 9 januari 2023
Pedagogische studiedag: woensdag 1 februari 2023 – kinderen zijn thuis
Krokusvakantie van maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023
Pedagogische studiedag: woensdag 8 maart 2023 – kinderen zijn thuis
Paasvakantie: van maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023

Derde trimester
Start op maandag 17 april 2023
Feest van de arbeid: maandag 1 mei 2023
Hemelvaart: van donderdag 18 mei 2023 tot en met zondag 21 mei 2023
Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023
Facultatieve verlofdag: dinsdag 30 mei 2023
Laatste schooldag: vrijdag 30 juni 2023 – school eindigt om 11.50 uur

Belangrijke data
Ruimteklas (6de leerjaar): 21 september 2022 tot en met 23 september 2022
Eerste communie: zondag 14 mei 2023
Heilig Vormsel: zondag 21 mei 2023(onder voorbehoud)
Zeeklas (4de leerjaar): 5 juni 2023 tot en met 7 juni 2023