Vrije dagen en belangrijke data

Vrije dagen schooljaar 2018-2019

Eerste trimester
Start op maandag 3 september 2018  
Facultatieve verlofdag: maandag 1 oktober 2018
Pedagogische studiedag: woensdag 17 oktober 2018 – kinderen zijn thuis
Herfstvakantie: van 29 oktober 2018 tot en met 4 november 2018
Wapenstilstand: zondag 11 november 2018
Pedagogische studiedag: woensdag 28 november 2018 – kinderen zijn thuis
Kerstvakantie van 24 december 2018 tot en met 6 januari 2019

Tweede trimester
Start op maandag 7 januari 2019
Facultatieve verlofdag: maandag 4 februari 2019
Pedagogische studiedag: woensdag 13 februari 2019 – kinderen zijn thuis
Krokusvakantie van 4 maart 2019 tot en met 10 maart 2019
Paasvakantie van 8 april 2019 tot en met 22 april 2019

Derde trimester
Start op dinsdag 23 april 2019
Feest van de arbeid: woensdag 1 mei 2019
Hemelvaart: van donderdag 30 mei 2019 tot en met zondag 2 juni 2019
Pinkstermaandag: maandag 10 juni 2019

Laatste schooldag: vrijdag 28 juni 2019

Belangrijke data
Ruimteklas (6de leerjaar): 12 september 2018 tot en met 14 september 2018
Herfstfeest: zondag 18 november 2018
Schoolfeest: zondag 24 februari 2019
Zeeklas (4de leerjaar): 24 april 2019 tot en met 26 april 2019
Eerste communie: zondag 26 mei 2019 om 10.30 uur
Heilig Vormsel: zaterdag 1 juni 2019 om 15.00 uur (uur onder voorbehoud)