Vrije dagen en belangrijke data

Vrije dagen schooljaar 2017-2018

Eerste trimester
Start op vrijdag 1 september 2017  
Facultatieve verlofdag: maandag 2 oktober 2017
Pedagogische studiedag: woensdag 4 oktober 2017 – kinderen zijn thuis
Herfstvakantie: van 30 oktober 2017 tot en met 5 november 2017
Wapenstilstand: zaterdag 11 november 2017
Pedagogische studiedag: woensdag 22 november 2017 – kinderen zijn thuis
Kerstvakantie van 25 december 2017 tot en met 7 januari 2018

Tweede trimester
Start op maandag 8 januari 2018
Krokusvakantie van 12 februari 2018 tot en met 18 februari 2018
Paasvakantie van 2 april 2018 tot en met 15 april 2018

Derde trimester
Start op dinsdag 16 april 2018
Facultatieve verlofdag: maandag 30 april 2018
Feest van de arbeid: dinsdag 1 mei 2018
Hemelvaart: van donderdag 10 mei 2018 tot en met zondag 13 mei 2018
Pinkstermaandag: maandag 21 mei 2018

Pedagogische studiedag: woensdag 6 juni 2018 – kinderen zijn thuis
Laatste schooldag: vrijdag 29 juni 2018

Belangrijke data
Ruimteklas (6de leerjaar): 13 september 2017 tot en met 15 september 2017
Herfstfeest: zondag 15 oktober 2017
Schoolfeest: zondag 25 februari 2018
Zeeklas (4de leerjaar): 2 mei 2018 tot en met 4 mei 2018
Eerste communie: zondag 6 mei 2018 om 10.30 uur
Heilig Vormsel: zaterdag 12 mei 2018 om 15.00 uur (uur onder voorbehoud)