Ons schoolteam

Ons directieteam
Kathleen Verwilst  – Algemeen directeur
Hilde Van Damme – Pedagogisch directeur kleuterschool
Dirk Huys – Pedagogisch directeur lagere school

Ons secretariaatsteam
Kristel De Block – algemeen secretariaatswerk, leerlingenadministratie, opvolging leerlingenongevallen, opvolging bestellingen, reservaties schooluitstappen
Sonja De Poorter – leerlingenadministratie, reservatie lokalen, personeelsadministratie niet-onderwijzend personeel
Nadine Bogaert – vroegopvang, middagtoezicht, slaapklas, ondersteuning administratie

Nele Verledens – boekhouding van de vzw Katholiek Basisonderwijs te Zomergem
Jaqueline Koster en Trui Van Nevel – centrale personeelsadministratie onderwijzend personeel
Hildegard Termont en Lieselot De Wilde – preventie-adviseur voor de Scholengemeenschap Kaprijke – Lievegem

Ons ICT-team
Danny Lataire, Stephan De Cuyper en Hendrik Cocquyt

Ons kleuterteam
Leerkrachten afdeling RONSELE
Kring Lieveling met juf Delfien Beekaert en juf Charlotte Cherlet
Kring Ateljee met juf Pauline Van Daele en juf Zanna Van Canneyt

Leerkrachten afdeling ZOMERGEM
Peuters
Regenboog met juf Elke Lippens

Jongste kleuters
’t Speelkasteel met juf Mieke De Grauwe en juf Melissa Van Verren
Toverbos met juf Febe Van Landegem
Vlindertuin met juf Stefanie Claeys en juf Melissa Van Verren
Zonnebloem met juf Carmen D’hondt
Kakelbont met juf Justine Pieters a.i. juf Lily-Rose Deleu

Oudste kleuters
Dierenplezier met juf Cindy Blanckaert en juf Melissa Van Verren
Droomboom met juf Pauline Minten en juf Zanna Van Canneyt
Nest met juf Ellen Mariman en juf Zanna Van Canneyt
Muizenfeest met juf Heidi Roelandts

Kinderverzorging kleuterschool
juf Elise De Koninck, juf Hilde De Smet en juf Magteld De Schepper

Leerkrachten beweging kleuterschool
juf Els Piers, juf Griet Claeys, juf Zanna Van Canneyt, juf Melissa Van Verren, Juf Charlotte Cherlet

Zorgleerkrachten kleuterschool
juf Annick Cauwels en juf Griet Claeys

Ons team van de lagere school
Klasleerkrachten
1A met juf Fien Goethals
1B met juf Katrien Pauwels
1C met juf Eva Pauwels

2A met juf Annick van de Wijnckel
2B met juf Bernadette Van de Veire
2C met meester Hendrik Cocquyt en juf Evelien Van Hulle a.i. Silke Vangelderen

3A met juf Paulien Colpaert
3B met juf Melissa Verstraete
3C met juf Annemie Coopman

4A met juf Valerie Heirbrant
4B met juf Hanne Lippens
4C met juf Thailie Andries

5A met juf Marieke Delaere + juf Evelien Van Hulle a.i. Silke Vangelderen
5B met meester Sander Tielemans
5C met juf Jade Wytynck

6A met juf Lisa Lootens
6B met juf Emmy Boudonck
6C met juf Stéphanie Van Hevele

Leerkrachten beweging lagere school
juf Charlotte Kerckhof, juf Sara Dauwe en meester Miel Grawet

Zorgleerkrachten en ondersteuning lagere school
juf Isabelle Van Damme, juf Sofie Rotey, juf Anne De Coninck en juf Evelien Van Hulle a.i. Silke Vangelderen

Ons onderhoudsteam
Sarina Noterdaeme, Marijke Stofferis, Brenda Van de Vijver a.i. Wendolien Van De Weghe, Tatjana DeDobbelaere