Ons schoolteam

Ons directieteam

Kathleen Verwilst 
Algemeen directeur

Hilde Van Damme
Pedagogisch directeur kleuterschool

Dirk Huys
Pedagogisch directeur lagere school

Ons secretariaatsteam

Mia Criel
algemeen secretariaatswerk
personeelsadministratie (onderwijzend personeel) van de Scholengemeenschap “De Groeve”
aanwezig op dinsdag, woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdagvoormiddag
Mia wordt bijgestaan door Jacqueline Koster

Sonja De Poorter
leerlingenadministratie
personeelsadministratie (niet-onderwijzend personeel) VZW Katholiek Basisonderwijs
reservaties schooluitstappen, verhuur lokalen, …
elke dag aanwezig behalve op donderdag

Ilse Peeters
leerlingenadministratie
aanwezig op woensdag en vrijdag

Kristel De Block
leerlingenadministratie
aanwezig op maandagvoormiddag

Nadine Bogaert
maaltijden, kopieerwerk, studie, slaapklas,…

Nele Verledens
boekhouding van de vzw Katholiek Basisonderwijs te Zomergem
aanwezig op dinsdag en donderdag

Hildegard Termont
preventie-adviseur voor de Scholengemeenschap De Groeve
aanwezig op donderdagvoormiddag

Leerkrachtenteam beweging

“Een gezonde geest in een gezond lichaam is ons motto. Daarom krijgen al onze kinderen twee uur beweging in de week.

Juf Els Piers, juf Annick Cauwels en juf Charlotte Cherlet zorgen ervoor dat de kleuters in topvorm blijven.

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding in de lagere school  krijgen de leerlingen ook de kans om zich te ontplooien, technieken onder de knie te krijgen, …

Juf Charlotte Kerckhof en meester Joachim Crispijn begeleiden als leerkrachten beweging (samen met andere leerkrachten) ook de woensdagnamiddagactiviteiten van SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport). De vele bekers getuigen van een enorme inzet en wilskracht van onze leerlingen.