Ons schoolteam

Ons directieteam
Kathleen Verwilst  – Algemeen directeur
Hilde Van Damme – Pedagogisch directeur kleuterschool
Dirk Huys – Pedagogisch directeur lagere school

Ons secretariaatsteam
Kristel De Block – algemeen secretariaatswerk, opvolging bestellingen, reservaties schooluitstappen
Sonja De Poorter – leerlingenadministratie, reservatie lokalen, personeelsadministratie niet-onderwijzend personeel
Ilse Peeters, a.i. Fleur Billiet – leerlingenadministratie, opvolging leerlingenrekeningen en boekhouding
Nadine Bogaert – vroegopvang, middagtoezicht, slaapklas, ondersteuning administratie

Nele Verledens – boekhouding van de vzw Katholiek Basisonderwijs te Zomergem
Jaqueline Koster en Trui Van Nevel – centrale personeelsadministratie onderwijzend personeel
Hildegard Termont en Lieselot De Wilde – preventie-adviseur voor de Scholengemeenschap Kaprijke – Lievegem

Ons ICT-team
Danny Lataire en Stephan De Cuyper

Ons kleuterteam
Leerkrachten afdeling RONSELE
Kring Lieveling met juf Delfien Beekaert en juf Kaat Van De Velde
Kring Ateljee met juf Pauline Van Daele, a.i. juf Febe Van Landegem

Leerkrachten afdeling ZOMERGEM
Jongste kleuters
’t Speelkasteel met juf Mieke De Grauwe en juf Luna Deklerck
Toverbos met juf Charlotte Cherlet
Vlindertuin met juf Stefanie Claeys en juf Luna Deklerck
Zonnebloem met juf Carmen D’hondt
Kakelbont met juf Justine Pieters, a.i. juf Elke Lippens

Oudste kleuters
Dierenplezier met juf Cindy Blanckaert en juf Kaat Van De Velde
Droomboom met juf Pauline Minten, a.i. juf Julie Demets
Nest met juf Ellen Mariman en juf Kaat Van De Velde
Muizenfeest met juf Heidi Roelandts

Kinderverzorging kleuterschool
juf Elise De Koninck en juf Hilde De Smet

Leerkrachten beweging kleuterschool
juf Els Piers en juf Luna Deklerck

Zorgleerkrachten kleuterschool
juf Annick Cauwels en juf Griet Claeys

Ons team van de lagere school
Klasleerkrachten
1A met juf Fien Goethals
1B met juf Katrien Pauwels
1C met juf Lucrèce Stockman
met ondersteuning in het 1ste leerjaar door juf Anne De Coninck en juf Griet Claeys

2A met juf Kristien Scheirlynck
2B met juf Bernadette Van de Veire
2C met meester Hendrik Cocquyt en juf Morgane De Ruyck

3A met juf Paulien Colpaert
3B met juf Melissa Verstraete
3C met juf Annemie Coopman

4A met juf Valerie Heirbrant, a.i. juf Eva Pauwels
4B met juf Hanne Lippens
4C met juf Thailie Andries

5A met juf Marieke Delaere + juf Morgane De Ruyck
5B met meester Sander Tielemans
5C met juf Jade Wytynck

6A met juf Lisa Lootens
6B met juf Emmy Boudonck
6C met juf Stéphanie Van Hevele + juf Morgane De Ruyck

Leerkrachten beweging lagere school
juf Charlotte Kerckhof, juf Sara Dauwe en meester Miel Grawet

Zorgleerkrachten lagere school
juf Isabelle Van Damme, juf Sofie Rotey, juf Griet Claeys, juf Anne De Coninck

Ons onderhoudsteam
Conny Speeckaert, Sarina Noterdaeme, Marijke Stofferis, Brenda Van de Vijver