Ons schoolteam

Ons directieteam
Kathleen Verwilst  – Algemeen directeur
Hilde Van Damme – Pedagogisch directeur kleuterschool
Dirk Huys – Pedagogisch directeur lagere school

Ons secretariaatsteam
Kristel De Block – algemeen secretariaatswerk, leerlingenadministratie, opvolging leerlingenongevallen, opvolging bestellingen, reservaties schooluitstappen
Sonja De Poorter – leerlingenadministratie, reservatie lokalen, personeelsadministratie niet-onderwijzend personeel
Nadine Bogaert – vroegopvang, middagtoezicht, slaapklas, ondersteuning administratie

Nele Verledens – boekhouding van de vzw Katholiek Basisonderwijs te Zomergem
Jaqueline Koster en Trui Van Nevel – centrale personeelsadministratie onderwijzend personeel
Hildegard Termont en Lieselot De Wilde – preventie-adviseur voor de Scholengemeenschap Kaprijke – Lievegem

Ons ICT-team
Danny Lataire, Stephan De Cuyper en Hendrik Cocquyt

Ons kleuterteam
Leerkrachten afdeling RONSELE
Kring Lieveling met juf Delfien Beekaert en juf Emmely De Baets
Kring Ateljee met juf Pauline Van Daele en juf Emmely De Baets

Leerkrachten afdeling ZOMERGEM
Jongste kleuters
’t Speelkasteel met juf Mieke De Grauwe en juf Elke Lippens
Toverbos met juf Charlotte Cherlet a.i. Febe Van Landegem
Vlindertuin met juf Stefanie Claeys en juf Elke Lippens
Zonnebloem met juf Carmen D’hondt
Kakelbont met juf Justine Pieters en Emmely De Baets

Oudste kleuters
Dierenplezier met juf Cindy Blanckaert en juf Emmely De Baets
Droomboom met juf Pauline Minten en juf Julie Danneels
Nest met juf Ellen Mariman en juf Julie Danneels
Muizenfeest met juf Heidi Roelandts

Kinderverzorging kleuterschool
juf Elise De Koninck en juf Hilde De Smet

Leerkrachten beweging kleuterschool
juf Els Piers, a.i. juf Elke Lippens, juf Griet Claeys, juf Emmely De Baets en juf Julie Danneels

Zorgleerkrachten kleuterschool
juf Annick Cauwels en juf Griet Claeys

Ons team van de lagere school
Klasleerkrachten
1A met juf Fien Goethals
1B met juf Katrien Pauwels
1C met juf Eva Pauwels

2A met juf Annick van de Wijnckel
2B met juf Bernadette Van de Veire
2C met meester Hendrik Cocquyt en juf Evelien Van Hulle

3A met juf Paulien Colpaert
3B met juf Melissa Verstraete
3C met juf Annemie Coopman

4A met juf Valerie Heirbrant
4B met juf Hanne Lippens
4C met juf Thailie Andries

5A met juf Marieke Delaere + juf Evelien Van Hulle
5B met meester Sander Tielemans
5C met juf Jade Wytynck

6A met juf Lisa Lootens
6B met juf Emmy Boudonck
6C met juf Stéphanie Van Hevele

Leerkrachten beweging lagere school
juf Charlotte Kerckhof, juf Sara Dauwe en meester Miel Grawet

Zorgleerkrachten en ondersteuning lagere school
juf Isabelle Van Damme, juf Sofie Rotey, juf Anne De Coninck en juf Evelien Van Hulle

Ons onderhoudsteam
Conny Speeckaert, Sarina Noterdaeme, Marijke Stofferis, Brenda Van de Vijver