Ons schoolteam

Ons directieteam
Kathleen Verwilst  – Algemeen directeur
Hilde Van Damme – Pedagogisch directeur kleuterschool
Dirk Huys – Pedagogisch directeur lagere school

Ons secretariaatsteam
Kristel De Block – algemeen secretariaatswerk, opvolging bestellingen, reservaties schooluitstappen
Sonja De Poorter – leerlingenadministratie, reservatie lokalen, personeelsadministratie niet-onderwijzend personeel
Ilse Peeters – leerlingenadministratie, opvolging leerlingenrekeningen en boekhouding
Nadine Bogaert – vroegopvang, middagtoezicht, slaapklas, ondersteuning administratie

Nele Verledens – boekhouding van de vzw Katholiek Basisonderwijs te Zomergem
Jaqueline Koster – centrale personeelsadministratie onderwijzend personeel
Hildegard Termont – preventie-adviseur voor de Scholengemeenschap Kaprijke – Lievegem

Ons ICT-team
Danny Lataire en Stephan De Cuyper

Ons kleuterteam
Leerkrachten afdeling RONSELE
Delfien Beekaert – kring Lieveling
Pauline Van Daele – kring Ateljee

Leerkrachten afdeling ZOMERGEM
Jongste kleuters
Carmen D’hondt- Uki
Justine Pieters – Kakelbont
Stefanie Claeys – Maja
Mieke De Grauwe – Rikki

Oudste kleuters
Cindy Blanckaert – Cezar
Pauline Minten – Nemo
Heidi Roelandts + Griet Claeys – Pooh
Ellen Mariman + Marjolein Braeckman – Nest
Charlotte Cherlet – Toverbos

Kinderverzorging kleuterschool
Elise De Koninck en Hilde De Smet

Leerkrachten beweging kleuterschool
Els Piers, Griet Claeys en Marjolein Braeckman

Zorgleerkrachten kleuterschool
Anncik Cauwels en Griet Claeys

Ons team van de lagere school
Klasleerkrachten
Fien Goethals – 1A
Katrien Pauwels – 1B
Lucrèce Stockman – 1C

Kristien Scheirlynck – 2A
Bernadette Van de Veire – 2B
Hendrik Cocquyt – 2C

Paulien Colpaert – 3A
Melissa Verstraete – 3B
Annemie Coopman – 3C

Valerie Heirbrant – 4A
Hanne Lippens – 4B
Thailie Andries – 4C

Marieke Delaere – 5A
Sander Tielemans – 5B
Jade Wytynck – 5C

Lisa Lootens – 6A
Emmy Boudonck – 6B
Stéphanie Van Heleve – 6C

Leerkrachten beweging lagere school
Charlotte Kerckhof, Sara Dauwe en Miel Grawet

Zorgleerkrachten lagere school
Isabelle Van Damme, Sofie Rotey, Griet Claeys, Anne De Coninck

Ons onderhoudsteam
Conny Speeckaert, Sarina Noterdaeme, Marijke Stofferis, Brenda Van de Vijver