Ons schoolteam

Ons directieteam

Kathleen Verwilst 
Algemeen directeur

Hilde Van Damme
Pedagogisch directeur kleuterschool

Dirk Huys
Pedagogisch directeur lagere school

Ons secretariaatsteam

Kristel De Block
algemeen secretariaatswerk
opvolging bestellingen, reservaties schooluitstappen
aanwezig op maandag en donderdag

Sonja De Poorter
leerlingenadministratie
reservatie lokalen
personeelsadministratie (niet-onderwijzend personeel) VZW Katholiek Basisonderwijs
aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag

Ilse Peeters
leerlingenadministratie
opvolging leerlingenrekeningen
ondersteuning boekhouding
aanwezig op dinsdagnamiddag, woensdag en vrijdagvoormiddag

Nadine Bogaert
vroegopvang, middagtoezicht, slaapklas
ondersteuning administratie
elke dag aanwezig in de voormiddag

Nele Verledens
boekhouding van de vzw Katholiek Basisonderwijs te Zomergem

Hildegard Termont
preventie-adviseur voor de Scholengemeenschap De Groeve

Leerkrachtenteam beweging

“Een gezonde geest in een gezond lichaam is ons motto. Daarom krijgen al onze kinderen twee uur beweging in de week.

Juf Els Piers, juf Griet Claeys en juf Laura Hofman zorgen ervoor dat de kleuters in topvorm blijven.

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding in de lagere school  krijgen de leerlingen ook de kans om zich te ontplooien, technieken onder de knie te krijgen, …

Juf Charlotte Kerckhof en meester Miel Gruwet begeleiden als leerkrachten beweging (samen met andere leerkrachten) ook de woensdagnamiddagactiviteiten van SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport). De vele bekers getuigen van een enorme inzet en wilskracht van onze leerlingen.