Lagere school

Hier vindt u informatie per klas in verband met uitstappen, activiteiten enz…
Klik op de betrokken klasnaam voor meer informatie, foto’s, …

Pedagogisch directeur: Dirk Huys

Eerste graad Tweede graad Derde graad
Eerste leerjaar
1 A
juf Fien Goethals
1 B
juf Katrien Pauwels
1 C
juf Eva Pauwels
Derde leerjaar
3 A

juf Paulien Colpaert
3 B
juf Melissa Verstraete
3 C
juf Annemie Coopman
Vijfde leerjaar
5 A
juf Marieke Delaere en juf Inge De Craene
5 B

meester Sander Tielemans
5 C
juf Jade Wytynck
Tweede leerjaar
2 A
juf Annick van de Wijnckel
2 B
juf Bernadette Van de Veire
2 C
meester Hendrik Cocquyt en juf Inge De Craene
Vierde leerjaar
4 A
juf Valérie Heirbrant
4 B
juf Hanne Lippens
4 C
juf Thailie Andries a.i.
juf Silke
Zesde leerjaar
foto’s ruimteklas
6 A
juf Lisa Lootens
6 B
juf Emmy Boudonck
6 C
juf Stéphanie Van Hevele
ZORGONDERSTEUNING Onderbouw
Bovenbouw
Ambulant
Juf Isabelle Van Damme
Juf Sofie Rottey
Juf Anne De Coninck en juf Inge De Craene
BEWEGING 1ste leerjaar
2de leerjaar
5de leerjaar (zwemmen)
Juf Sara Dauwe
3de leerjaar
4de leerjaar
Juf Charlotte Kerckhof a.i. meester Hobbes Servayge
5de leerjaar (turnen)
6de leerjaar
Meester Miel Grawet