Lagere school

Hier vindt u informatie per klas in verband met uitstappen, activiteiten enz…
Klik op de betrokken klasnaam voor meer informatie, foto’s, …

Pedagogisch directeur: Dirk Huys

Eerste graad Tweede graad Derde graad
Eerste leerjaar
1 A
juf Fien Goethals
1 B
juf Katrien Pauwels
1 C
juf Lucrèce Stockman
Derde leerjaar
3 A

juf Paulien Colpaert
3 B
juf Melissa Verstraete
3 C
juf Annemie Coopman
Vijfde leerjaar
5A
juf Marieke Delaere en juf Morgane De Ruyck
5 B

meester Sander Tielemans
5 C
juf Jade Wytynck
klasblog

foto’s zeeklas 2022

Tweede leerjaar
2 A
juf Kristien Scheirlynck
2 B
juf Bernadette Van de Veire
2 C
meester Hendrik Cocquyt
Vierde leerjaar
4 A
juf Valérie Heirbrant a.i. juf Eva Pauwels
4 B
juf Hanne Lippens
4 C
juf Thailie Andries

foto’s zeeklas 2022

Zesde leerjaar
6 A
juf Lisa Lootens
6 B
juf Emmy Boudonck
6 C
juf Stéphanie Van Hevele en juf Morgane De Ruyck