Studietoelagen

NIEUW: studietoelagen in de basisschool

Dit jaar kan je voor het eerst een schooltoelage krijgen voor een kind van de basisschool (kleuter en lager).
Informeer je goed: bel “1700” of surf: www.studietoelagen.be.
Voor meer informatie of hulp bij het invullen van de documenten, kun je steeds terecht bij Sonja of Ilse op het secretariaat (Dreef 47) terecht.