Schooltoeslag

Schooltoeslag, de vroegere schooltoeslag of studiebeurs

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. Vanaf dat moment zijn de schooltoelagen
die u ontvangt voor uw kleuter, kind in de lagere school of in het secundair onderwijs geïntegreerd in het Groeipakket.

Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, moeten hun schooltoeslag niet meer aanvragen. Er wordt optimaal voorzien in een automatische rechtentoekenning. Voor een kind dat gekend is binnen het Groeipakket worden de rechten automatisch onderzocht en toegekend.

Net zoals bij de vroegere schooltoelage blijven de pedagogische voorwaarden behouden. Leerlingen uit het basisonderwijs die onvoldoende aanwezig zijn (kleuteronderwijs), of meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn (lager onderwijs), kunnen het recht op hun schooltoeslag verliezen. Als een kind twee schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig (lager en secundair onderwijs) of onvoldoende aanwezig (kleuteronderwijs) is, verliest het de toeslag voor het tweede jaar.

De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket.

Meer informatie op www.groeipakket.be.