Ons zorgteam

We willen een open en zorgzame school zijn.

Elke leerkracht observeert de leerlingen, neemt toetsen af,… Met die gegevens kijken we hoe de kinderen op school evolueren. Drie keer per jaar komen we samen met de directie, de leerkracht, de zorgleerkracht, het CLB en eventuele therapeuten. We bespreken dan wat we kunnen doen om je kind nog beter te kunnen helpen. We differentiëren waar het kan. Dit wil zeggen dat we sommige kinderen moeilijkere oefeningen geven, anderen laten we met meer materiaal rekenenen… Als kinderen uitvallen kunnen ze ook extra uitleg krijgen (dit is remediëren). De zorgleerkrachten helpen daarbij. Het CLB, de zorgleerkrachten en de directie komen elke week samen. Dit is het zorgteam. We bespreken de nieuwe trends op zorgvlak, kijken waar we nog meer zorg kunnen aan besteden… We stellen jullie kort het zorgteam voor.

Kleuterschool

Juf Annick Cauwels (zorg kleuterschool)

Juf Griet Claeys (zorg kleuterschool)

Juf Hilde Van Damme en juf Cindy Blanckaert (beleid kleuterschool)

Samen met de leerkrachten zorgen zij ervoor dat elk kind mag groeien op zijn niveau.

Lagere school

Juf Isabelle Van Damme (zorgcoördinatie en zorgjuf van het eerste, tweede en derde leerjaar)

Juf Sofie Rottey (zorgjuf van het vierde, vijfde en zesde leerjaar)

Juf Anne De Coninck (ondersteuning zorgwerking en anderstaligen)

Juf Inge De Craene (ondersteuning zorgwerking en anderstaligen)

Meester Dirk Huys (beleid lagere school)

Samen met de leerkrachten helpen zij om de kinderen kansen te geven te “groeien” in alle domeinen, ieder met zijn talent!

Het zorgteam kent volgende samenstelling

  • Voor de directie: mevrouw Kathleen
  • Voor de kleuters: juf Annick, juf Cindy en juf Hilde
  • Voor de lagere school: juf Isabelle, juf Sofie en meester Dirk
  • Voor het clb: Winke (psychologe)

Het VCLB (Visstraat – Eeklo) is open van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.
(tijdens de kerstvakantie: twee dagen open – tijdens het zomerverlof: gesloten van 15/07 tot 15/08)

Telefoon VCBL: 09 377 36 50
E-mail VCLB: info@vclbmeetjesland.be
Website VCLB: www.vclbmeetjesland.be