Maandag 30 januari: BAM-dag voor het 4de leerjaar

BAM staat voor Beweeg Anders en Meer-dag. Deze activiteit wordt georganiseerd door MOEV. Deze organisatie ondersteunt de scholen om de kinderen meer in beweging te krijgen. Zij organiseren o.a. regelmatig activiteiten op woensdagnamiddag. Ook deze BAM-dag wordt door hen georganiseerd. …Lees verder →

Dinsdag 31 januari: De Vlinder gesloten!

Op dinsdag 31 januari is er een stakingin de zorgsector, meer bepaald in de kinderopvang. De collega’s van De Vlinder nemen hieraan deel waardoor er geen vroegopvang en ook geen naschoolse opvang zal zijn. Gelieve hiermee rekening te houden.

Woensdag 1 februari: pedagogische studiedag

Op woensdag 1 februari is er pedagogische studiedag voor de leerkrachten. Dit betekent dat de kinderen een dagje geen school hebben.

Donderdag 2 februari: ouderraad

De nieuwe ouderraad is geïnstalleerd. Voor de eerste samenkomst zijn alle ouders welkom op donderdag 2 februari om 19.30 uur in de leraarszaal van de school. Op de agenda staan een brainstorm over haalbare activiteiten en het samenstellen van enkele …Lees verder →

Vrijdag 3 februari: viering Lichtmis

Maria-Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de opdracht of presentatie van de Heer in de tempel, waarbij Jezus, zoals elk eerstgeboren joods jongetje, werd opgedragen aan God. …Lees verder →

De school in beeld

Hier vindt u enkele filmpjes en foto’s van onze school en van onze kinderen. Veel kijkplezier! Nieuwjaarswensen van het 5de leerjaar De leerlingen van het 5de leerjaar maakten samen een filmpje om iedereen een gelukkig 2022 te wensen. Zalig kerstfeest, …Lees verder →

Werking van de  kleuterschool

De laatste jaren is er binnen (kleuter)onderwijs veel veranderd: er worden andere accenten gelegd bij het kijken naar en opvolgen van kinderen we zien dat de motorische ontwikkeling van kinderen achteruit gaat waardoor het schrijven in de lagere school moeizamer …Lees verder →

Huiswerkklas: ondersteuning bij huiswerk

In samenwerking met De Vlinder zijn we vanaf 9 januari 2017 gestart met begeleide studie op school (in plaats van stille studie). Leerkrachten zullen de kinderen van 16.15 uur tot 17.00 uur helpen bij het gestructureerd maken van hun huiswerk. …Lees verder →

Beleidsplan ‘Voel-je-goed-in-je-vel-beleidsplan’

Pesten is voor onze school een aandachtspunt tijdens het ganse schooljaar. We maken van deze week gebruik om onze kinderen er nog eens extra aan te herinneren wat zij kunnen ondernemen als ze het slachtoffer zijn van pestgedrag. We goten …Lees verder →