Geen categorie

Zaterdag 1 oktober: schoolfeest! Kinderrommelmarkt – volksspelen – cavabar – foodtruck – koffiebar

Beste Het is al enige tijd geleden dat we nog een schoolfeest konden organiseren. Maar eindelijk is het zover! Op zaterdag 1 oktober is iedereen tussen 11 uur en 17 uur welkom op onze school, op ‘Place de Saint-Martin’. BIJ …Lees verder →

Van woensdag 21 september tot vrijdag 23 september: ruimteklas voor het 6de leerjaar

Woensdagmorgen om 7.30 uur vertrekken alle kinderen van het 6de leerjaar naar de ruimte. Ze verblijven 3 dagen in het Euro Space Center in Transinne en proeven van het leven in de ruimte. Vrijdagnamiddag rond 16.30 uur landen ze terug …Lees verder →

Woensdag 21 september: onthaal leesouders

Het ganse schooljaar wordt er op dinsdagmorgen en vrijdagmorgen intensief luidop gelezen door de kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar. In kleine groepjes en begeleidt door een leesmoeke of een leesvake oefenen ze het lezen. Woensdag 21 september …Lees verder →

Donderdag 22 september: 2de leerjaar op bezoek in Fruitland

Momenteel is het volop oogsttijd in de fruitteelt. De kinderen van het 2de leerjaar gaan dit ter plaatse bekijken met een bezoek aan het bedrijf Fruitland.

Infoavonden

Op het kennismakingsmoment in augustus konden de ouders al even kennis maken met de nieuwe juf of meester. Op de infoavond zijn alle ouders welkom. De juf of meester zal uitleggen hoe zij/hij werkt in de klas, hoe een schooldag …Lees verder →

Oproep: vrijwilligers gezocht!

Door de vele helpende handen van vrijwilligers kunnen wij onze school beter organiseren en de kinderen meer comfort geven. Elk jaar zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor: hulp bij het middageten Bijna alle kinderen blijven over de middag op …Lees verder →

De school in beeld

Hier vindt u enkele filmpjes en foto’s van onze school en van onze kinderen. Veel kijkplezier! Nieuwjaarswensen van het 5de leerjaar De leerlingen van het 5de leerjaar maakten samen een filmpje om iedereen een gelukkig 2022 te wensen. Zalig kerstfeest, …Lees verder →

Werking van de  kleuterschool

De laatste jaren is er binnen (kleuter)onderwijs veel veranderd: er worden andere accenten gelegd bij het kijken naar en opvolgen van kinderen we zien dat de motorische ontwikkeling van kinderen achteruit gaat waardoor het schrijven in de lagere school moeizamer …Lees verder →

Huiswerkklas: ondersteuning bij huiswerk

In samenwerking met De Vlinder zijn we vanaf 9 januari 2017 gestart met begeleide studie op school (in plaats van stille studie). Leerkrachten zullen de kinderen van 16.15 uur tot 17.00 uur helpen bij het gestructureerd maken van hun huiswerk. …Lees verder →

Beleidsplan ‘Voel-je-goed-in-je-vel-beleidsplan’

Pesten is voor onze school een aandachtspunt tijdens het ganse schooljaar. We maken van deze week gebruik om onze kinderen er nog eens extra aan te herinneren wat zij kunnen ondernemen als ze het slachtoffer zijn van pestgedrag. We goten …Lees verder →