Author Archive

Werking van de  kleuterschool

De laatste jaren is er binnen (kleuter)onderwijs veel veranderd: er worden andere accenten gelegd bij het kijken naar en opvolgen van kinderen we zien dat de motorische ontwikkeling van kinderen achteruit gaat waardoor het schrijven in de lagere school moeizamer …Lees verder →

Ondersteuning en maatregelen bij lezen en/of schrijven

Ondersteuning en maatregelen bij lezen en/of schrijven Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, hebben een zorgplan. Daarin staan de maatregelen die voor hen worden genomen. We maakten deze folder voor kinderen met een zorgplan bij noden rond lezen en/of schrijven. …Lees verder →

Beleidsplan ‘Voel-je-goed-in-je-vel-beleidsplan’

Pesten is voor onze school een aandachtspunt tijdens het ganse schooljaar. We maken van deze week gebruik om onze kinderen er nog eens extra aan te herinneren wat zij kunnen ondernemen als ze het slachtoffer zijn van pestgedrag. We goten …Lees verder →