Wat te doen bij een (vermoedelijke) coronabesmetting?

De coronabesmettingen stijgen heel snel, ook in onze gemeente.
Het is niet altijd gemakkelijk om te weten wat u moet doen bij een besmetting of wanneer u of uw kind in contact geweest is met een besmet persoon. Hieronder schetsen we wat u best doet in bepaalde situaties.

UW KIND VOELT ZICH NIET GOED, HEEFT KOORTS OF EEN HOEST…

 • Neem contact op met uw huisarts.
  Vraag of uw kind naar school mag. De huisarts kent uw kind en kan beter de symptomen inschatten.
  Als de huisarts beslist dat uw kind naar school mag, laat het dan ook naar school komen.
  Laat de leerkracht ook weten dat u contact had met uw huisarts.
  Zo kunnen wij de andere kinderen geruststellen.

UW KIND IS ZIEK EN WORDT GETEST OP COVID-19

 • Hou uw kind thuis.
  Kinderen die getest worden, mogen niet naar school komen tot het resultaat gekend is.
 • Verwittig de directie.
  Breng de directie op de hoogte van de situatie. Tijdens de schooluren kunt u dit doen op het telefoonnummer 09 372 78 26. Buiten de schooluren kunt u ons bereiken op volgende nummers: Kathleen Verwilst – 0477 23 08 13, Hilde Van Damme – 0478 46 61 55, Dirk Huys – 0478 28 85 92. Wij zullen deze informatie niet communiceren naar ouders. Wel kunnen wij bij vragen van leerkrachten, ouders, kinderen de juiste informatie geven.

U KRIJGT BERICHT DAT IEMAND VAN UW GEZIN IN CONTACT WAS MET EEN BESMET PERSOON

 • Volg de richtlijnen die u krijgt correct op.
  Wellicht zal het ganse gezin voor een bepaalde periode in quarantaine moeten. Uw kind(eren) mogen gedurende deze periode niet naar school komen.
 • Verwittig de directie.
  Breng de directie op de hoogte van de situatie. Tijdens de schooluren kunt u dit doen op het telefoonnummer 09 372 78 26. Buiten de schooluren kunt u ons bereiken op volgende nummers: Kathleen Verwilst – 0477 23 08 13, Hilde Van Damme – 0478 46 61 55, Dirk Huys – 0478 28 85 92.
 • De directie zal de leerkracht van uw kind informeren.
  De leerkracht zal bekijken hoe uw kind tijdens de quarantaineperiode leerstof kan verwerken.

UW KIND TEST POSITIEF OP COVID-19

 • Volg de richtlijnen die u krijgt van uw arts en/of het tracing center correct op.
 • Verwittig zo snel mogelijk de directie.
  Tijdens de schooluren kunt u dit doen op het telefoonnummer 09 372 78 26. Buiten de schooluren kunt u ons bereiken op volgende nummers: Kathleen Verwilst – 0477 23 08 13, Hilde Van Damme – 0478 46 61 55, Dirk Huys – 0478 28 85 92.
 • De school zal onmiddellijk de arts van het VCLB contacteren.
  De arts van het VCLB zal de situatie inschatten, indien nodig contact opnemen met de ouders, en de nodige richtlijnen geven aan de school.
 • De school verwittigt de ouders.
  De school zal de ouders van de klas van het besmette kind informeren en doorgeven welke richtlijnen er moeten genomen worden.

COMMUNICATIE ROND COVID-19
Het is belangrijk dat er eenduidig wordt gecommuniceerd van ouder(s) naar school en omgekeerd. Om te vermijden dat er paniek ontstaat door verkeerde communicatie, verkeerd begrepen berichten op sociale media,… zal de school steeds de betrokken ouders informeren.