Wat te doen bij een coronabesmetting?

Momenteel gaan de besmettingen pijlsnel omhoog. Ook in onze regio blijven we niet gespaard.

Wat als je kind positief wordt getest op covid-19?
Je kind dient thuis te blijven in quarantaine.
Verwittig de directie zo snel mogelijk. Dit kan telefonisch op het nummer 09 372 78 26 of 0477 230 813 (gsm juf Kathleen).
Wij zullen het VCLB Meetjesland contacteren. Zij zullen ons richtlijnen geven over de te nemen maatregelen.
Van zodra wij deze gegevens hebben, verwittigen wij de ouders van de betrokken klas.

Wat als er een huisgenoot positief test op covid-19?
Je zal gecontacteerd worden door de contacttracing.
Zij zullen je richtlijnen geven over de maatregelen die je moet nemen (wie moet in quarantaine, hoelang moet het gezin in quarantaine, wie moet getest worden,…).
Verwittig de school als je gezin in quarantaine moet.

Wat als je kind moet getest worden?
Iedereen, kinderen én volwassenen, moeten in quarantaine blijven tot het resultaat van de test gekend is.
Verwittig de school.

Wat als je kind van de lagere school in quarantaine moet?
Verwittig de school.
Voor de kinderen van de lagere school zullen we met de leerkracht overleggen hoe we ervoor kunnen zorgen dat je kind mee blijft met de lessen. De leerkracht zal hiervoor met de ouders contact opnemen.

Wat als je nog vragen hebt?
Contacteer ons gerust. Wij helpen waar mogelijk.
Wij zijn bereikbaar:

  • tijdens de schooluren telefonisch op het nummer 09 372 78 26
  • buiten de schooluren op het gsm-nummer 0477 230 813
  • via het mailadres martinus47.directie@skynet.be