Verkeerssituatie in de omgeving van de school: woensdag 24 oktober parking niet bereikbaar

De werken in de omgeving van de school zijn zo goed als beëindigd.
Na de herfstvakantie kunnen we weer alle normale ingangen van de school gebruiken.
Ondertussen blijven de Kruisdreef en de Hofbouwstraat werfzone en dus niet toegankelijk.
Als u de werfzone betreedt, is dit op eigen verantwoordelijkheid.

Op woensdag 24 oktober wordt in de loop van de voormiddag gestart met het gieten van het asfalt.
’ s Morgens kan alle verkeer verlopen zoals tot nu toe.
In de loop van de voormiddag zal de parking echter afgesloten worden en kun je deze niet meer oprijden.
Gelieve grootouders, familie,… die de kinderen komen halen hiervan te verwittigen.

Voor het overige gelden de ondertussen gekende regels ook nog in de laatste week voor de herfstvakantie, nl.

  Met de fiets
  Het hekken in de Kruisdreef waar de fietsers de school betreden en verlaten blijft gesloten. Als gevolg hiervan wijzigt de weg die de fietsers nemen als volgt:
  De fietsers zullen de school verlaten via het WZC Ons Zomerheem in de Azaleastraat.
  Zij worden hierbij begeleid door de leerkrachten.
  De kinderen met de fiets kunnen langs dezelfde weg naar school komen.
  Zij kunnen ook de weg langs de kinderopvang Ons Zomerheem gebruiken om naar school te komen.
  Met de wagen
  Er kan gebruik gemaakt worden van de parking van de school.
  U kunt de parking van de school verlaten langs de Kruisdreef.
  Let wel: vanuit de Kruisdreef mag u enkel rechts afslaan (richting kerk).

  De parkeerruimte in de omgeving van de school is momenteel erg beperkt.
  We vragen dan ook om kinderen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te laten komen.

We danken je alvast voor je begrip en medewerking!