Vergroening van onze speelplaats

Les krijgen in een groene ruimte,
ontspannen in een groene ruimte,
het heeft een positieve invloed op het welbevinden en de leerprestaties van kinderen.

Daarom stapten we vorige schooljaar in een project voor de vergroening van onze buitenruimtes.
We kregen hierbij de steun van de provincie Oost-Vlaanderen (MOS of Milieu op School) en RLM (Regionaal Landschap Meetjesland). Ondanks de beperkingen bij overlegmomenten door corona zijn we er ondertussen in geslaagd om met alle collega’s een gezamenlijke visie rond buitenspel uit te werken.

Op de digitale infoavonden op 4 en 6 mei ll. stelden we onze visie voor.
Voor hen die er niet konden bij zijn, delen wij graag deze informatie:

  • Om de voorstelling te bekijken, klikt u hier.
  • De visietekst kunt u hier nalezen.

Dit project zal niet alleen het uitzicht van onze speelplaats grondig veranderen. Het is ook de bedoeling om de kinderen anders te laten spelen en leren in deze omgeving. Daarom vinden we het belangrijk om zowel van u als ouder als van de kinderen feedback te krijgen op onze plannen.
De kinderen zullen dit in de klas doen.
Alle ouders kunnen hun feedback geven via deze link.
Wij verwachten alle antwoorden tegen ten laatste 19 mei.