Woensdag 20 maart: stakingsaanzegging

De onderwijsvakbonden hebben voor woensdag 20 maart een stakingsaanzegging ingediend.
Op onze school gaan een groot deel van de leerkrachten in op deze oproep.
Hierdoor is het niet mogelijk om de lessen normaal te laten doorgaan.
Er zal met de niet-stakende leerkrachten opvang voorzien worden.