Medisch schooltoezicht 1ste kleuterklas

Dit schooljaar betrekt het VCLB ook de ouders bij het medisch schooltoezicht van de kleuters uit de 1ste kleuterklas. Indien dit haalbaar is, mogen ouders hierbij aanwezig zijn. De toezichten gaan deze weken door op school. Ouders konden hiervoor vooraf inschrijven.