Medaille Verkeer op School

Verkeerseducatie op school vinden wij belangrijk.
Daarom nemen onze kinderen van het 5de leerjaar deel aan de Grote Verkeerstoets.
De leerlingen van het 6de leerjaar doen mee aan het fietsexamen in de loop van de maand mei.

Omdat vorig schooljaar de kinderen zo goed presteerden, ontvingen wij een medaille Verkeer op school van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Proficiat aan alle deelnemers en hun begeleiders!