Het coronavirus: schorsing van de lessen van 16 maart tot en met 3 april

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst maar de school blijft open voor noodopvang binnen de gewone schooluren (vroegopvang vanaf 8.05 uur). De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door mensen uit de risicogroepen (65-plussers, mensen met een zwakke gezondheid,…).
Wij blijven alert voor de voorziene hygiënemaatregelen. Kinderen die symptomen vertonen, dienen thuis te blijven. Indien de symptomen opgemerkt worden op school, contacteren we de ouders om de kinderen te komen halen.
Deze maatregel gaat in op maandag 16 maart en duurt tot en met 3 april 2020, gevolgd door de paasvakantie. Voor de periode van 16 maart t.e.m. 3 april dienen geen afwezigheidsattesten ingediend worden.

Opgelet voor volgende belangrijke wijzigingen

  • De kinderen van Ronsele worden ook opgevangen worden in de hoofdschool.
  • Kinderen die naar de noodopvang komen, brengen hun volledige lunchpakket (+ drankje) mee.
  • Alle activiteiten, gesprekken… zijn tot nader bericht afgelast.
  • De school blijft bereikbaar voor je vragen en zorgen. Tijdens de schooluren kun je ons telefonisch bereiken op het nummer 09 372 78 26. Voor dringende vragen buiten de schooluren kun je ons bereiken op het nummer 0477 230 813.

Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Wat kan je kind uit de lagere school thuis doen?
Leerkrachten sturen op regelmatige basis opdrachten door voor de kinderen. Zij zullen ook opvolgen of de kinderen de opdrachten begrijpen en ermee aan de slag gaan. Mocht je hierover vragen hebben, neem gerust met de leerkracht contact op via hun schoolmailadres.
Het is belangrijk dat de kinderen aan de slag blijven.

Meer informatie?

  • Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
  • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
  • Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders