Het coronavirus: huidige werking op school

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen gedeeltelijk te herstarten vanaf 15 mei.

Wat betekent dit voor onze school?
Tot en met donderdag 14 mei blijft er op school noodopvang voorzien voor alle kinderen die thuis niet kunnen opgevangen worden.
Vanaf 15 mei zullen het 1ste, 2de en 6de leerjaar in halve groepen les volgen op school. Voor de andere kinderen en voor de dagen dat de kinderen van deze leerjaren geen les hebben, blijft er noodopvang voorzien.

De school is open voor noodopvang binnen de gewone schooluren (vroegopvang vanaf 8.05 uur).
Wij blijven alert voor de voorziene hygiënemaatregelen.
Kinderen die symptomen vertonen, dienen thuis te blijven.
Indien de symptomen opgemerkt worden op school, contacteren we de ouders om de kinderen te komen halen.

Hoe wordt de opvang op school georganiseerd?

 • Kinderen kunnen vanaf 8.05 uur op school terecht.
 • Voor en na school kunnen de kinderen terecht in De Vlinder.
 • Kinderen kunnen ook een halve dag (voor- of namiddag) naar school komen.
 • Kinderen brengen volledig lunchpakket mee.
 • Kinderen worden opgehaald op het normale einduur van de school.
 • Kleuters worden opgevangen door een kleuterjuf.
 • Voor de kinderen van de lagere school is er begeleiding van leerkrachten van de lagere school. Het aantal aanwezige leerkrachten is afhankelijk van het aantal kinderen. Alle kinderen van de lagere school werken in de voormiddag aan hun taken. De kinderen kunnen op school de ganse dag hun online lessen volgen.
 • Indien u onverwacht nood hebt aan opvang kunt u gerust uw kind naar school brengen zonder te verwittigen.
 • Als uw nood aan opvang wijzigt na het invullen van de bevraging, dan appreciëren wij het als u ons hiervan telefonisch of via e-mail verwittigt.

Hoe gaat het verder in de kleuterschool?
De leerkrachten zullen verder mogelijke ideeën om te doen met jullie kinderen doorsturen. Hierbij houden ze rekening met alle aspecten van hun ontwikkeling. Ook op de website zullen weer allerlei activiteiten te vinden zijn.

Hoe gaat het verder in de lagere school?
Van de overheid zijn de leerkrachten vanaf maandag 20 april verplicht om via afstandsonderwijs nieuwe leerstof aan te bieden. Dit betekent dat elke leerkracht van de lagere school via het mailadres van de ouders of via het schoolmailadres van de kinderen nieuwe leerstof zal aanbrengen.
Dit kan, afhankelijk van de leerkracht, gebeuren door taken te gegeven via mail en/of via videochatkanalen zoals Google Meet. Als er gewerkt wordt met videochat is dit om kinderen de kans te geven om vragen te stellen aan de leerkracht of omwille van het contact met de leerkracht en andere kinderen van de klas te kunnen onderhouden. In sommige gevallen zal er ook via die weg instructie gegeven worden bij nieuwe leerstof.

Heeft u vragen of zorgen?
Het is niet evident wat er momenteel van ouders gevraagd wordt. Wij proberen u zo min mogelijk te belasten. Heeft u toch vragen of maakt u zich zorgen over uw kind, neem zeker contact met ons op. Er is elke dag iemand van de directie aanwezig.
Tijdens de schooluren kunt u ons bereiken op het nummer 09 372 78 26.
Via e-mail kunt u de directie bereiken via:

Voor dringende vragen kunt u steeds terecht op het nummer 0477 230 813.

Heeft uw kind vragen of zorgen?
Voor kinderen zijn er 2 platformen waar zij anoniem aan een medewerker hun vragen kunnen stellen of eens hun verhaal doen.

 • www.chat.be
  Dit is het chatplatform van het VCLB. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14 en 21 uur is er steeds een medewerker van het CLB dat de chat bemand. Via vragen helpen zij uw kind een antwoord te vinden op zijn/haar vragen of luisteren zij naar hun verhaal. Alle gesprekken zijn anoniem. Ook als ouder kunt u hier terecht.
 • www.awel.be
  Awel werkt met vrijwilligers die luisteren naar kinderen en jongeren. U kunt hen telefonisch, via chat of via mail bereiken. Ook hier zijn de gesprekken anoniem en helpen de vrijwilligers door te luisteren naar het verhaal van het kind hen te helpen.
  Telefonisch is Awel op het nummer 102 elke dag van 16 tot 22 uur (op woensdag vanaf 14 uur) gratis te bereiken.
  Chatten kan elke dag, behalve op zon- en feestdagen, tussen 18 en 22 uur.