Vlaams week tegen pesten: 5 tot 9 februari

Van 5 tot 9 februari wordt er in gans Vlaanderen extra aandacht besteed aan pesten.
Ook onze school zet deze week de acties tegen pesten nog eens extra in de kijker.

De Move tegen pesten zit dit schooljaar in een nieuw jasje. Met ‘STIP IT’ willen we alle kinderen en jongeren – en bij uitbreiding iedereen die sympathie heeft voor de Move tegen pesten – overtuigen dat pesten heel fout is. Eigenlijk is het principe van de actie heel eenvoudig. We onderschrijven vier afspraken:

1. Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
2. Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
3. Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
4. Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

Wie deze afspraken onderschrijft, kan dit zichtbaar maken door vier stippen op zijn of haar hand te tekenen. Door dit te doen, laten ze weten dat ze pesten echt niet oké vinden, en dat ze er zullen zijn voor wie gepest wordt. We herhalen tijdens deze week op school de tips tegen pesten, we herhalen de afspraken rond pesten, we voeren kringgesprekken over pesten, maken affiches, kortom we maken duidelijk dat pesten bij ons op school niet kan! Uiteraard is het niet alleen in de Week tegen Pesten dat we aandacht besteden aan deze problematiek. Elke dag opnieuw proberen we via preventie (goed en voldoende toezicht op de speelplaats, goede afspraken met de leerlingen, beschikbaar spelmateriaal via de spellenwinkels zodat kinderen voldoende kunnen spelen, gedragen zorgbeleid op het vlak van het socio-emotioneel functioneren enz.) te werken aan een school waar iedereen zich goed voelt.

Op maandag is er voor de lagere school een gezamenlijk startmoment van deze week.
Op vrijdag sluiten we samen de week tegen pesten af.