Flitsen in schoolomgevingen

Uit recente cijfers blijkt dat ‘onaangepaste snelheid’ nog altijd de belangrijkste oorzaak te zijn van verkeersongevallen. Er wordt algemeen aangenomen dat, als je de snelheid verlaagt, je de veiligheid verhoogt.

Omdat zowel de verschillende gemeentebesturen als de politie vanuit verschillende hoeken steeds vaker de alarmkreet horen dat snelheidsbeperkingen in schoolomgevingen niet of te weinig in acht worden genomen, zal de politie – in nauw overleg met de gemeentebesturen – vanaf januari 2018 doelgerichte flitsacties organiseren in schoolomgevingen (zone 30).
U bent gewaarschuwd!

Klik hier om de volledige perstekst te lezen.