Dinsdag 6 februari: dikke truiendag

Voor de veertiende maal organiseert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid Dikketruiendag.
Dit jaar is het thema ‘van grijs naar frisgroen’: we vergroenen de schoolomgeving om de klimaateffecten op grijze en verharde oppervlaktes tegen te gaan.
Door in 2016 het asfalt voor de kleuterschool te vervangen door een groene zone hebben wij alvast een aanzet gegeven.
We zullen ook op dinsdag 6 februari de verwarming wat lager zetten.
We vragen daarom aan alle kinderen om extra warme kledij aan te trekken die dag!
Meer info vind je op dikketruiendag.be